Vejledning til tast-selv-løsningen i Politiets POLCAM

Registrering af overvågningskameraer

– Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007.

 

  • Nyetablerede kameraer, som er opsat efter den 1. juli 2021, skal registreres i Politiets Kameraregister senest 14 dage efter opsætning. GÆLDER IKKE FOR PRIVATE

 

  • Tv-overvågning opsat inden den 1. juli 2021 skal være registreret senest den 1. september 2021.

I Politiets Kameraregister – POLCAM, skal du som virksomhed, offentlig myndighed, eller forening (privat borger er ikke påkrævet) registrere, brugsret og placering af overvågningskameraer.

I henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, skal registrere deres allerede opsatte kameraer i Politiets Kameraregister senest den 1. september 2021.

Politiet opfordrer private, som ikke er omfattet af registreringspligten, til fortsat at registrere deres tv-overvågningskameraer på frivillig basis i Politiets Kameraregister.

HUSK: væsentlige ændringer skal indberettes.Vejledning til tast-selv-løsningen i Politiets POLCAM

  • Tast-selv-løsningen kan ikke bruges fra smartphones og tablets.
  • Bemærk, du bliver logget af tast-selv-løsningen efter 20 minutters inaktivitet
    Aktivitet er, når du trykker ‘Næste’ eller ’tilbage’, tilføjer kameraregistrering eller kontaktperson.
  • Kameraregistreringerne er først gemt i systemet, når du indsender data på den sidste side i forløbet. Hvis du forlader skærmen i længere tid undervejs i forløbet, vil kameraregistreringerne derfor ikke blive gemt. Du kan godt foretage kameraregistreringer ad flere omgange.

Se mere og opret via politiets hjemmeside

Se mere om TV overvågningsloven